Latest About Handball

Handball traning part II wing shoots

handball training part I Crosslegs

Wednesday, February 11, 2009

Perancangan Aktiviti1.0 PENGENALAN

Kelab Bola Baling merupakan antara kelab terbaru yang diperkenalkan bagi pelaksanaan modul kokurikulum R2001 bagi sesi Januari 2009. Selain pelaksanaan aktiviti yang berlaku di kelas dan penggunaan gelanggang dalaman Politeknik, aktiviti juga dirancang bagi pelaksanaan modul di gelanggang-gelanggang luar sekitar kawasan Kulim dan Sintok serta pengelolaan pertandingan bola balingl antara ahli-ahli kelab R2001.


2.0 TUJUAN PEMBENTANGAN KERTAS KERJA

Kertas kerja ini dihasilkan untuk mendapatkan kelulusan peruntukan dari Unit Sukan dan Kokurikulum bagi menjayakan aktiviti yang berlaku di luar politeknik dan pertandingan bola baling antara ahli-ahli kelab R2001.


3.0 OBJEKTIF

Pelaksanaan aktiviti dan pertandingan bola baling ini diharap dapat mencapai beberapa objektif iaitu:


Menghidupkan aktiviti dan penglibatan pelajar dalam Kelab Bola Baling.
Memberi ruang, mendedah dan memupuk minat kepada pelajar mencuba sesuatu yang baru bagi menyerlahkan kebolehan sebenar.
Berkongsi kemahiran, pengalaman dan idea serta mengeratkan silaturrahim sesama ahli-ahli kelab dan pensyarah.
Memberi pendedahan dan pengalaman secara langsung kepada pelajar khususnya jawatankuasa tentang suasana pengelolaan dan pengurusan sesuatu pertandingan.
Memelihara hubungan baik dan semangat kesukanan dalam pertandingan dan persaingan yang sihat di antara ahli-ahli kelab yang bertanding.
4.0 TARIKH DAN TEMPAT PELAKSANAAN AKTIVITI DAN PERTANDINGAN
5.0 Logo Kelab Bola Baling6.0 ANGGARAN PERUNTUKAN BAGI AKTIVITI KELAB DAN PERTANDINGAN

Pelaksanaan aktiviti kelab dan pertandingan memerlukan peruntukan seperti lampiran di belakang.


7.0 PENUTUP

Sebagai sebuah kelab yang baru diperkenalkan, pelaksanaan aktiviti dan penganjuran pertandingan ini diharap dapat diteruskan dari semasa ke semasa bagi merealisasikan setiap program yang dirancang oleh ahli-ahli kelab bola baling. Selain dapat menimba pengalaman dan memupuk semangat kerjasama, aktiviti ini juga dapat menarik minat dan memberi peluang kepada ahli-ahli untuk terus aktif dalam aktiviti sukan dan kokurikulum. Pendedahan ini juga diharap dapat memberi galakan dan impak yang baik kepada semua ahli dalam membentuk satu keyakinan dan cara kerja yang lebih efisyen.


Disediakan oleh,(NORAMIRAH BT ABIDIN )
Setiausaha
Kelab Bola Baling R2001
Disemak dan disokong oleh,(MUHAMAD SUJAIRI BIN YUSOF)
Pensyarah Modul/Penasihat
Kelab Bola Baling R2001
Politeknik Tuanku Sultanah Bahiyah
Diluluskan oleh,(SHAMSUL ARIF BIN ISMAIL)
Ketua Kursus Kokurikulum
Politeknik Tuanku Sultanah Bahiyah

No comments:

Post a Comment

ESPN

Handball Video